Adaptogen - o co jde?

a) příklad moderní definice:
"Adaptogeny představují netoxické látky, jež nespecificky zvyšují odolnost organismu vůči širokému spektru škodlivých vlivů a jež normalizují tělesné funkce." 
(Andrew Weil, 2006, USA) 
b) širší (základní) definice:
Látka s adaptogenními účinky musí obecně splňovat následující hlavní kriteria:
- musí nespecificky zvyšovat odolnost organizmu proti různým negativním vlivům (fyzikálním, chemickým a biologickým, včetně infekcí),
- její účinek musí normalizovat patologické stavy a vychýlené funkce organizmu bez ohledu na to, čím byly tyto stavy vyvolány a jaké jsou povahy,
- musí být neškodná a v organizmu působit minimální narušení jeho normálních fyziologických pochodů.
(N.V. Lazarev, 1947, SSSR, I.I. Brechman a I.V. Dardymov, 1968, SSSR) 

Dr. Nikolai Lazarev Dr. Israel Brekhman
Николай Васильевич Лазарев            Израиль Ицкович Брехман

odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gynostema_p%C4%9Btilist%C3%A1
https://en.wikipedia.org/wiki/Gynostemma_pentaphyllum
http://www.vyvazenezdravi.cz/jiaogulan-jazykolam-s-lecivymi-ucinky
https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2017/03/05.pdf