• Geologické vycházky s čajem a bylinami
  • 1
  • 2
  • 3

Chystám pro vás vycházky za horninami, minerály a geologií Ašska - cesty do přítomných okamžiků nekonečna...

V cíli každé vycházky (možná i během ní) se bude vařit a ochutnávat čaj (i byliny). Budeme sbírat různé kamení (horniny a minerály), obdivovat tvary terénu a pronikat do velmi vzdálené minulosti Ašska.
Sledujte Kalendář akcí :-).


(vrtná jádra z různých hloubek - hmatatelné pozůstatky z geologického průzkumu na uranové suroviny v devadesátých letech min. století - pararula a granit / ortorula, Nový Žďár)

Proč?

Vesmír a příroda jsou mocnější než člověk. Ač to příliš nepozorujeme, všude - v živé i neživé přírodě - to doslova vře. Všechny změny a přeměny, jež kdysi začaly - a v geologickém čase je počítáme na milióny, stovky miliónů a miliardy let - stále pokračují, bez ohledu na jakoukoliv formu života. Srovnáme-li věk Země se stoletým člověkem, pak jeho 4 dny života je to samé jako jeden milión let v životě Země. Sekunda - v počítání lidského bytí - je skoro tři roky v počítání života Země. Až uplyne minuta od "teď´", budeme pouze o minutu starší, ovšem než si tento krátký časový okamžik prožije naše Modrá planeta, bude jí to trvat ještě 180 let! Rozdíl mezi počítáním lidského času a času Země je zatraceně rozdílný. Nelehce porovnatelný a téměř nepochopitelný. Země si prostě žije podle svého a lidstvo jí pramálo zajímá! Ono tu totiž - za 180 let - již nemusí být.

"Jedině příroda ví, co chce, nikdy nežertuje, nikdy nedělá chyby, ... ty dělá jen člověk."
Johann Wolfgang Goethe

Takže:


(unikátní mikroskluptury na výchozech granitu / smrčinské žuly vzniklé působením slunečního záření, vody, mrazu, větru - tzv. exogenních faktorů - a gravitace, okolí Hazlova)

Vyznejte se - alespoň trochu - v historii i životě Země (a země), po které denně chodíme...

Objevujte skryté krásy "neživého" života ve všech jeho formách. Možná se pak budete na svůj život dívat jinak. Budete vítat každý den s optimismem a radost ze života vás již nikdy neopustí...


(minipřednáška o geologii Ašska pro FB skupinu Ašsko, Aš)

Vemte svůj oblíbený čaj, vodu a přidejte se k putování...

pokusíme se společně zbořit zajímavou myšlenku velkého mistra:
"Kameny jsou jako němí učitelé, co se od nich člověk naučí nelze sdělit."
Johann Wolfgang Goethe


(větší balvan složený z několik generací křemene - indikátor průběhu významné zlomové struktury protínající Ašsko - tzv. český křemenný val, okolí Hazlova)

Rozmanitost kamenů je nezměrná, jejich krása nesmírná a což potom tajemství, které je uvnitř "neživého" zakleto...

Kolem nás se povaluje, spousta kamení. Provází nás celý život. Větších kamenných útvarů (hor, skal, výchozů atd.) si všimneme hned. Vidíme jejich tvar, velikost, nepřístupnost a obvykle je musíme obejít či se přes ně namáhavě lopotit. Po ostatních kamenech - těch menších - běžně šlapeme. Téměř je nevnímáme. Malé kamínky jsou zašpiněné, válí se po polích, a nejmenší tvoří půdu. O něco větší kameny na nás vykukují z cest a úvozů, moc se neskrývají a bývají porostlé mechem či jinou vegetací. Pěkně ohlazené kameny najdeme v potocích a říčkách, zaoblené balvany v korytech řek, většina jich stále někam putuje... aby se cestou zcela rozpadly a "zmizely". Všechny ty kameny vypadají tak trochu ztraceně. Ovšem jen zdánlivě - trpělivě totiž čekají až si je pořádně prohlédneme. Zkuste někdy takový kámen zvednout, rozpůlit úderem kladiva či omýt a pořádně prozkoumat. Uvidíte spoustu nových věcí - jednotlivé minerály, jejich uspořádání, lesk, lom, tvar, velikost... Udiví vás stavba kamene a jeho skutečná barva (původně skrytá pod zvětralým povrchem). A co pak, když se na čistý rozlomený kámen podíváme pořádnou lupou :-). S překvapením zjistíme, že jsme v jiném světě - ve světě přítomných okamžiků nekonečna.
(Z.N., Aš, 11.01.2018)


(opracovaný blok granitu / smrčinské žuly - němý svědek zaniklé slávy lomů, kamenictví a šikovnosti kameníků na Ašsku, Nový Žďár)


(shluky a vyrostlice různých minerálů ve svorech, okolí Dolních Pasek)

POZOR! - vycházky a přednášky v letech 2019, 2020 a 2021

jsou z časových důvodů zrušeny
1. cyklus o neživé přírodě Ašska a okolí bude zahájen v květnu 2022
(k 90 výročí vydání knihy Emila Mottla - Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku)
a ukončen přednáškou o geologii Ašska v listopadu 2022
(je plánováno 6 vycházek - viz plán níže, více zde)

vycházky a přednášky v roce 2022

K účasti na vycházkách nepotřebujete žádné předchozí znalosti, vše potřebné ze dovíte na místě (... a později budete mít základní informace k dispozici na novém webu věnujícím se geologii Ašska - www.GeologieAsska.cz).
Na cestu je dobré si vzít čerstvou vodu na čaj + nějaký šálek či malý hrnek (vařič, konvičku a čaj mám na starosti já).
Pokud si budete cestou sbírat přírodniny (tj. kameny apod.), vybavte se sáčky a novinami na zabalení vzorků.
Bude se vám hodit i lehký batoh, obyčejné (střední) kladivo, lupa, tužka, fotoaparát / nabitý mobil a tvrdší papír na poznámky...
Hlavně nezapomeňte na svačinu (i pro pořadatele ;-), pozitivní náladu a dobré boty.
Vycházky se konají za každého počasí a jsou vhodné i pro děti v doprovodu rodičů!
(více informací - v přípravě)

legenda:
geologické vycházky + přednášky s čajem a bylinami - v Aši a okolí

kalendář:
xx. května 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "1. geologická vycházka s čajem a bylinami" (téma v přípravě)
xx. června 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "2. geologická vycházka s čajem a bylinami" (téma v přípravě)
xx. července 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "3. geologická vycházka s čajem a bylinami" (téma v přípravě)
xx. srpna 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "4. geologická vycházka s čajem a bylinami" (téma v přípravě)
xx. září 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "5. geologická vycházka s čajem a bylinami" (téma v přípravě)
xx. října 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "6. geologická vycházka s čajem a bylinami" (téma v přípravě)
xx. listopadu 2022 - (čtvrtek) - Aš (muzeum "hasičárna) - "Geologie Ašska a okolí" - přednáška s promítáním a reáliemi (v přípravě)

poznámka:
více o pořadech v ašském muzeu 
Ing. Zdeněk Nepustil - tel.: 732 140 323, e-mail: info@dobrecaje.cz
Mgr. Jana Kočišová - tel.: 354 525 195, e-mail: j.kocisova@muzeum-as.cz
nebo na webu ašského muzea
- více o všech akcích v Aši a okolí - infocentrum Aš
 
důležité:
- pokud máte zájem o veřejnou či soukromou čajovou degustaci (čaje + byliny apod.), degustaci čokolád (s čajem a bylinami), čajové vzdělávání s certifikátem nebo některou cestopisnou přednášku s čajem, bylinami a reáliemi, ozvěte se..., volných termínů rapidně ubývá

zobrazit:
pouze čajové akce v Aši
všechny akce


(zajímavé mikroskulptury na výchozu kvarcitických svorů jako důsledek dlouhodobého působení vody, větru, mrazu - tzv. exogenních faktorů - a gravitace, Ašsko)

"Přírodní cykly se týkají i neživých složek přírody. Zrození, mládí, zralost, stáří a zánik nejsou jen otázkou živých bytostí, ale i reliéfu. I zemský povrh a s ním celá krajina tak prožívají "evoluci". U reliéfu nejde o evoluci v darwinistickém pojetí, ale spíš o výsledek dlouhodobého působení rozličných procesů. Z perspektivy lidského života jde tedy často o nepostřehnutelné, velmi pomalé změny, které však mají velký dopad na celkovou podobu povrchu Země. Významnou roli nehrají pouze vnější podmínky jako klima, ale i procesy odehrávající se v nitru Země, které jsou částečně poháněny energií pocházející z dob vzniku samotné planety."

citace z článku: Klára Vočadlová, FPE na ZČU v Plzni: "Dlouhodobý vývoj zemského povrchu", Geografické rozhledy 26 (2016/2017), č. 2, str. č 4 a 5