• Kalendář akcí (čaj, byliny, geologie)

POZOR!
z časových důvodů jsou geologické vycházky v roce 2020 a 2021 zrušeny 

1. cyklus aktivního poznávání neživé přírodě Ašska a okolí bude zahájen v květnu 2022
(k 90. výročí prvního vydání knihy ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla - Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku)
a ukončen přednáškou o geologii Ašska v listopadu 2022.
Je plánováno 6 vycházek - viz plán níže, více zde.

"Příprava" na rok 2022 bude probíhat následovně:

- v roce 2020 se můžete - na jednotlivých čajových degustacích - seznamovat s horninami a minerály Ašska a blízkého okolí,
- v roce
2021 budou základní informace z roku 2020 rozšířeny o další (netušené) souvislosti a podrobnosti (zároveň budu finalizovat minisbírku horin a minerálů pro ašské muzeum :-) a pokud to půjde, připravím další samostatné přednášky (s odborníky na petrografii, montanistiku apod.),
- v roce
2022 si postupně naše znalosti zopakujeme a zúročíme na geologických vycházkách; vše pak bude na podzim shrnuto ve veřejné přednášce o geologii Ašska,
účast na čajových degustací v roce 2020 a 2021 doporučuji, není však podmínkou účasti na geologických vycházkách v roce 2022.
Kdo některé vycházky nestihne, bude mít šanci v dalších letech, kdy 
budou vycházky - s různými obměnami a dle zájmu veřejnosti - opakovány, zároveň bude občas i nějaká přednáška s tematikou velmi živé "neživé přírody" :-).
Chce-li kdokoliv k výše naplánovanému jakkoli užitečně přispět je vítán :-). Kontaktujte mě!

program na rok 2020

legenda:
degustace čajů a bylin v Aši - Ašská čajová pohoda - apod. (není-li uvedeno jinak je degustace vždy poslední čtvrtek v měsíci)
degustace čajů a bylin mimo Aš

"Ašská čajová pohoda" je seriálem volně na sebe navazujících degustací čajů a bylin, jež se v roce 2020 věnuje vybraným čajům vhodných pro jednotlivá roční období. Na každé degustaci se navíc seznámíme s určitou horninou či minerálem z Ašska a blízkého okolí. Přijďte se inspirovat a užít klidu nad šálkem skvělého čaje. Přijďte se přenést do časů před miliony a miliardami let, kdy vznikalo to, po čem denně chodíme. Přijďte si prodloužit život :-). Je známo, že "Čas věnovaný pití čaje, bylin a pozorování neživé přírody se do života nezapočítává!" 

kalendář:

Muzeum ruší - do odvolání - všechny akce :-(. Tak snad se potkáme v listopadu... :-).

 29. října 2020 (čtvrtek) -  (muzeum "zámeček"), 18:00 hodin - Ašská čajová pohoda aneb "Čaj a podzim - 02" + nečajová vsuvka o neživé přírodě Ašska - minerály hazlovských pegmatitů a erlanů - tentokrát podrobně s geologickou mapou, videoprezentací geologických, petrografických a mineralogických souvislostí... s minipřednáškou Ing. Františka Malého o fluorescenci uranového skla a některých uranových minerálů.26. listopadu 2020 (čtvrtek) -  (muzeum "zámeček"), 18:00 hodin - Ašská čajová pohoda aneb "Čaj a podzim - 03"
+ nečajová vsuvka o neživé přírodě Ašska - mírné opakování a něco navíc + překvapení :-).17. prosince 2020 (čtvrtek) -  (muzeum "zámeček"), 18:00 hodin - Ašská čajová pohoda aneb "Ašští čajomilové sobě"
bez vsuvek o neživé přírodě ale zato s s cukrovím, koledami, dobrým pitím apod. laskominami :-).
(... vítány jsou dobroty všeliké, které společně sníme, kromě vlastního oblíbeného čaje lze přinést i něco zajímavého k pití ze světa nečajového (není podmínkou), na místě bude k dispozici nádobí (různé konvičky, sítka, šálky) i horká voda, vezměte s sebou pozitivní náladu, děti, přátele a třeba i dárky!)
zobrazit:
pouze aktuální čajové akce v Aši

---

výhled na rok 2021

čajové degustace + neživá příroda Ašska v podobném rozsahu jako v roce 2020, mnohdy však rozšířeném :-)
spuštění webu o geologii Ašska (GeologieAsska.cz)
vytvoření základu minisbírky hornin a minerálů (pro ašské muzeum)
příprava záměru vydání komentovaného faksimile knihy ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla 
(Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku)
(záměrem je vydání knihy v roce 2023 tj. po 90 letech od prvního vydání, včetně původní geologické mapy, nově s aktuální geologickou mapou, moderním popisem hornin a nerostů Ašska včetně aktuálního pohledu na geologii Ašského výběžku v širším kontextu geologie Smrčin, Českého masivu a okolí)
příprava záměru vydání Průvodce neživou přírodou Ašska (projekt)
příprava záměru realizace Ašské geologické zahrady (projekt)

výhled na rok 2022

čajové degustace + neživá příroda Ašska v podobném rozsahu jako v roce 2021, mnohdy však rozšířeném :-)
geologické vycházky a přednášky (více informací)
xx. května 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "1. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. června 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "2. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. července 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "3. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. srpna 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "4. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. září 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "5. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. října 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "6. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. listopadu 2022 - (čtvrtek) - Aš (muzeum "hasičárna) - "Geologie Ašska a okolí" - přednáška s promítáním a reáliemi

K účasti na vycházkách nebudete potřebovat žádné předchozí znalosti, vše potřebné ze dovíte na místě. Některé základní informace budou k dispozici na připravovaném webu o geologii Ašska (GeologieAsska.cz) a řadu informací se dovíte v roce 2020 a 2021 na čajových degustacích). 
Na cestu budete potřebovat čerstvou vodu na čaj + šálek či malý hrnek a oblíbený čaj (vařič a konvičku má na starosti pořadatel). Pokud si budete cestou sbírat přírodniny (tj. kameny apod.), vybavte se sáčky a novinami na zabalení vzorkůBude se vám hodit i lehký batoh, obyčejné (střední) kladivo, lupa, tužka, fotoaparát / nabitý mobil a tvrdší papír na poznámky... Hlavně nesmíte zapomenout vydatnou svačinu (i pro pořadatele ;-), pozitivní náladu a dobré botyVycházky se budou konat za každého počasí a jsou vhodné i pro děti v doprovodu rodičů!

rozvoj webu o geologii Ašska (GeologieAsska.cz)
rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů (pro ašské muzeum)
příprava vydání komentovaného faksimile knihy ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla 
(Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku) - viz výše
příprava záměru realizace Ašské geologické zahrady (realizace projektu -vytypování vzorků, financování, tištěný průvodce atd.)
příprava záměru vydání Průvodce neživou přírodou Ašska (realizace projektu - texty, financování, fotodokumentace atd.)

legenda:
geologické vycházky + přednášky s čajem a bylinami - v Aši a okolí

výhled na rok 2023

čajové degustace + neživá příroda Ašska
geologické vycházky a přednášky 
(více informací)
rozvoj webu o geologii Ašska (GeologieAsska.cz)
rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
vydání komentovaného faksimile knihy ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla
(Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku) - viz výše
realizace Ašské geologické zahrady (realizace projektu - pokračování, viz výše))
příprava vydání průvodce neživou přírodou Ašska (realizace projektu - pokračování, viz výše)


poznámka:
více o pořadech v ašském muzeu 
Ing. Zdeněk Nepustil - tel.: 732 140 323, e-mail: info@dobrecaje.cz
Mgr. Jana Kočišová - tel.: 354 525 195, e-mail: j.kocisova@muzeum-as.cz
nebo na webu ašského muzea
- jednotlivé čajové pořady jsou na sobě nezávislé a mohou být doplněny promítáním
- více o všech akcích v Aši a okolí - infocentrum Aš
 
důležité:
- pokud máte zájem o veřejnou či soukromou čajovou degustaci (čaje + byliny apod.), degustaci čokolád (s čajem a bylinami), čajové vzdělávání s certifikátem nebo některou cestopisnou přednášku s čajem, bylinami a reáliemi, ozvěte se..., volných termínů obvykle rapidně ubývá