Třetí klíč k dobrému zdraví

je opět jednoduchý a bezplatný. Ale! Vyžaduje pochopení co je pozornost, Vyžaduje, abychom se pozorností zabývali, učili se jí a trvale ji trénovali...

(text v přípravě)

Pozornost očima vědy
Pozornost (prosexie) je zaměřenost a soustředěnost duševní činnosti na určitý objekt nebo děj. Její funkcí je do vědomí pouštět pouze omezený počet informací. Umožňuje monitorovat vnější i vnitřní prostředí a vybírat z něj pouze ty podněty, které v daném okamžiku potřebujeme nebo které si přejeme uvědomit si a ostatní ignorovat.

Pozornost v závislosti na naší aktivitě:
1. bezděčná = něco nás upoutá „samo od sebe“, nesnažíme se to vyhledat, ale stejně nás zaujme, například náhlý hluk, nečekaný výjev, změna v rutině.
2. záměrná = vědomě se soustředíme na nějaký objekt nebo činnost a podobně. Jdeme číst knihu. Píšeme dopis a podobně.

Pozornost lze rozdělit do dvou fází:
1. zaměření (upoutání) pozornosti = selektivní pozornost – v této fázi dochází k výběru podstatných podnětů, probíhá převážně nevědomě. Například jedeme autem a zahlédneme blikající majáček v pozadí.
2. vlastní soustředění vědomí – tato fáze má určitý psychický obsah a kvalitu. Začneme majáček pozorně sledovat, zaměříme se na auta v okolí tak, abychom včas a bezpečně nechali sanitku projet.

(text v přípravě)

další klíče:
První klíč k dobrému zdraví 
Druhý klíč k dobrému zdraví
Třetí klíč k dobrému zdraví - zde se právě nacházíte
Čtvrtý klíč k dobrému zdraví (v přípravě)
Pátý klíč k dobrému zdraví (v přípravě)
Šestý klíč k dobrému zdraví (v přípravě)
Sedmý klíč k dobrému zdraví (v přípravě)