Funkční životní styl 

Zdravý (udržitelný, funkční) životní styl, se dnes moderně nazývá „biohackingem“ či "naturálním biohackingem".

​Že jde o "disciplínu" prastarou akorát nově nazvanou je nabíledni. Proč ale staré, osvědčené věci a postupy odívat do super šatů plných moderního know-how, technologíí a dokonce i chytře obchodovaných? ... A v budoucnu (právě díky technologiím) dobře zneužitelných. Slovo "hacking" pochází z počítačové branže (hakovat, hak) a jde o "Nestandardní použití systému či aplikace, při němž uživatel uplatňuje neobvyklé a nekomentované funkce systému a může tak využít některých jeho jinak nepřístupných schopností". V životě člověka je - co se zdraví a životního stylu týče - přístupné vše, mnoho zkratek netřeba. A pokud nějaká zkratka existuje, moc se nevyplácí. Jistě například dobře znáte tzv. "jojo efekt" související se snahou snížit tělesnou hmotnost...

😊

Nemusíte si žádné vychytávky pořizovat. Stačí se řídit starými osvědčenými a fungujícími postupy! Skoro vše je zdarma. Alespoň to hlavní. Moderní supertechnologie nejsou třeba *. Jde o obyčejné a známé věci. Například: výběr a efektivní zpracování informací za účelem seberozvoje (sebevzdělávání), zejména vzdělávání četbou dobrých knih **, zájem o zdraví a jeho zlepšování, realizace trvalých pozitivních změn v základních oblastech života (přirozená strava, pitný režim, dostatečný spánek, přiměřený pohyb, půsty a přerušované půsty, detoxikace organismu, rozumná suplementace ***, sebepozorování, kvalitní sex a vztahy, poslech dobré hudby apod.), trvalá snaha o vyváženost práce a odpočinku, řízené experimenty s tělem i duší, vědomou aktivitu v přítomnosti (sebeřízení motivací budoucími pocity, dosahování flow, růstové myšlení, mindfullnes, ikigai, seberealizace), osvojování a trénink rezilience ve všech oblastech života ****, zlepšování prostředí kolem sebe (funkční minimalismus, zero waste, slow fashion aj.) a v sobě (například trénink sebedisciplíny, získávání nových návyků a "sanace ega" - léčení vlastního já  - sebeobrazu, sebekonceptu, sebehodnocení, sebedůvěry...).
 
Pokuste se najít a pak používat vlastní – „funkční životní styl" (naturální biohacking)... bude určitě jedinečný a v mnohém nepřenosný. Držím vám palce!

(text v přípravě)

poznámky:
Jojo efekt = opětovné zvýšení tělesné hmotnosti po její předchozí cílené redukci. Opětovné přibrání je zpravidla větší, než byla původní redukce. K jojo efektu dochází zpravidla tehdy, když se člověk po prodělané redukci hmotnosti rychle, resp. okamžitě, vrátí k původnímu, nezdravému způsobu stravování.