• Kalendář akcí (čaj, byliny, geologie)
  • 1
  • 2
  • 3

 Program na rok 2021 


legenda:

degustace čajů a bylin v Aši - Ašská čajová pohoda - apod. (není-li uvedeno jinak je degustace vždy poslední čtvrtek v měsíci)
degustace čajů a bylin mimo Aš
---

Přijďte se inspirovat a užít klidu nad šálkem skvělého čaje nebo byliny. Přijďte se přenést do časů před miliony a miliardami let, kdy vznikalo to, po čem denně šlapeme, co nás dalece přesahuje a co tu na 100% bude, až lidstvo zcela vymře. Přijďte se něco nového dozvědět a prodloužit si život :-). Je totiž známo, že 

"Čas věnovaný pití čaje a pozorování neživé přírody se do života nezapočítává." :-)

(další informace viz Geologicke vycházky s čajem a bylinami)
(podívejte se na některé proběhlé degustace - Fotogalerie-vybrané akce 2007-2020)


("barevný" vícegenerační křemen ze zlomové poruchy - detail, "Dolnopaseký les", foto ZN, září 2020)

---

 Výhled na rok 2021 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda") v podobném rozsahu jako v roce 2020, mnohdy však rozšířeném :-) v termínech, jež koronavirus dovolí...
- spuštění webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz)
- vytvoření základu minisbírky hornin a minerálů (pro ašské muzeum)
- příprava záměru vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932)
  (záměrem je vydání knihy v roce 2027 tj. k 95. výročí prvního vydání, včetně původní geologické mapy, nově s aktuální geologickou mapou, moderním popisem hornin a nerostů Ašska, fotogalerií hornin a minerálů, včetně aktuálního pohledu na geologii Ašského výběžku v širším kontextu geologie Smrčin, Českého masivu a okolí)
- příprava záměru vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (projekt)
- příprava záměru realizace "geologické zahrady" (projekt)
- příprava záměru spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem


(... kontaktně metamorfovaná hornina - "erlan", Hazlovsko, foto ZN, září 2020)

---

 Výhled na rok 2022 

čajové degustace + neživá příroda Ašska v podobném rozsahu jako v roce 2021, mnohdy však rozšířeném :-)
geologické vycházky a přednášky (více informací)
xx. května 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "1. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. června 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "2. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. července 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "3. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. srpna 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "4. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. září 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "5. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. října 2022 - (sobota) - Aš a okolí - "6. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. listopadu 2022 - (čtvrtek) - Aš (muzeum "hasičárna) - "Geologie Ašska a okolí" - přednáška s promítáním a reáliemi

K účasti na vycházkách nebudete potřebovat žádné předchozí znalosti, vše potřebné ze dovíte na místě. Některé základní informace budou k dispozici na připravovaném webu o geologii Ašska (GeologieAsska.cz) a řadu informací se dovíte v roce 2020 a 2021 na čajových degustacích). 
Na cestu budete potřebovat čerstvou vodu na čaj + šálek či malý hrnek a oblíbený čaj (vařič a konvičku má na starosti pořadatel). Pokud si budete cestou sbírat přírodniny (tj. kameny apod.), vybavte se sáčky a novinami na zabalení vzorkůBude se vám hodit i lehký batoh, obyčejné (střední) kladivo, lupa, tužka, fotoaparát / nabitý mobil a tvrdší papír na poznámky... Hlavně nesmíte zapomenout vydatnou svačinu (i pro pořadatele ;-), pozitivní náladu a dobré botyVycházky se budou konat za každého počasí a jsou vhodné i pro děti v doprovodu rodičů!

- rozvoj webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů (pro ašské muzeum)
- příprava vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- příprava záměru realizace "geologické zahrady" (realizace projektu - vytypování vzorků, financování, tištěný průvodce atd.) - pokračování
- příprava záměru vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - texty, financování, fotodokumentace atd.) - pokračování
- rozvoj záměru spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem

legenda:
geologické vycházky + přednášky s čajem a bylinami - v Aši a okolí


(hnědé železnaté granáty čili almandiny (Fe3Al2(SiO4)3) jsou bežnou součástí svorů na Ašsku, lze je pozorovat jako vrostlé krystaly o velikosti několika milimetrů (výjimečně větší, až půl centimetru), Dolní Paseky - okolí přehrady; vpravo silný nálev z japonské banči, foto ZN, květen 2020)
---

 Výhled na rok 2023 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (www.GeologieAsska.cz, GeoVychazky.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- příprava vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- příprava záměru realizace "geologické zahrady" (realizace projektu - vytypování vzorků, financování, tištěný průvodce atd.) - pokračování
- příprava vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- rozvoj záměru spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem - pokračování, viz výše)


(alterovaný granit - thajský polozelený čaj - dvoslídný granit, Smrčiny, foto ZN)
---

 Výhled na rok 2024 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (www.GeologieAsska.cz, GeoVychazky.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- finalizace přípravy vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- finalizace přípravy záměru realizace "geologické zahrady" (realizace projektu - vytypování vzorků, financování, tištěný průvodce atd.) - pokračování
- finalizace přípravy vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- rozvoj záměru spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem - pokračování, viz výše)


(část geologické mapy "ašského výběžku" z roku 1932 - gymnazijní prof. geologie Emil Mottl, foto ZN)
---

 Výhled na rok 2025 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz, GeoVychazky.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- finalizace přípravy vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- realizace "geologické zahrady" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- finalizace přípravy vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- příprava výstavy "Geologie Ašska všemi smysly" v ašském muzeu 
- pokračování spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem


(němí svědci třetihorního vukanismu na Ašsku - balvany "čediče" (nefelinický bazanit), Dolnopasecko, foto ZN, 15.11.2020)
---

 Výhled na rok 2026 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- finalizace přípravy vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- příprava realizace dalších "geologických zahrad"
vydání "Průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- finalizace přípravy výstavy "Geologie Ašska všemi smysly" v ašském muzeu 
- pokračování spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem

 Výhled na rok 2027 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - viz výše
- příprava realizace dalších"geologických zahrad"
-  realizace výstavy "Geologie Ašska všemi smyslyv ašském muzeu 
- pokračování spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem
---


 

poznámka:

více o pořadech v ašském muzeu 
Ing. Zdeněk Nepustil - tel.: 732 140 323, e-mail: info zavináč dobrecaje.cz
Mgr. Jana Kočišová - tel.: 354 525 195, e-mail: j.kocisova@muzeum-as.cz
nebo na webu ašského muzea
- jednotlivé čajové pořady jsou na sobě nezávislé a mohou být doplněny promítáním
- více o všech akcích v Aši a okolí - infocentrum Aš
 
důležité:
- pokud máte zájem o veřejnou či soukromou čajovou degustaci (čaje + byliny apod.), degustaci čokolád (s čajem a bylinami), čajové vzdělávání s certifikátem nebo některou cestopisnou přednášku s čajem, bylinami a reáliemi, ozvěte se..., volných termínů obvykle rapidně ubývá

zobrazit:
pouze aktuální čajové akce v Aši

---

upřesnění:

1. cyklus aktivního poznávání neživé přírodě Ašska a okolí bude zahájen v květnu 2022 (k 90. výročí prvního vydání knihy ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla - Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku) a ukončen přednáškou o geologii Ašska v listopadu 2022. Je plánováno 6 vycházek - viz plán výše, více zde.

Průběh "přípravy" na rok 2022:

v roce 2020 se můžete - na jednotlivých čajových degustacích - seznamovat s horninami a minerály Ašska a blízkého okolí,
v roce 
2021 budou základní informace z roku 2020 (kdy jsme se jednotlivých čajových degustacích seznamovali s horninami a minerály Ašska a blízkého okolí) ,rozšířeny o další (netušené) souvislosti a podrobnosti (zároveň budu finalizovat minisbírku horin a minerálů pro ašské muzeum :-) a pokud to půjde, připravím další samostatné přednášky (s odborníky na petrografii, montanistiku apod.),
- v roce 
2022 si postupně naše znalosti zopakujeme a zúročíme na geologických vycházkách; vše pak bude na podzim shrnuto ve veřejné přednášce o geologii Ašska,
účast na čajových degustací v roce 2020 a 2021 doporučuji, není však podmínkou účasti na geologických vycházkách v roce 2022.
- v dalších letech bude program vycházek - zakončený přednáškou - opakován

Kdo některé vycházky nestihne, bude mít šanci v dalších letech, kdy budou vycházky - s různými obměnami a dle zájmu veřejnosti - opakovány, zároveň bude občas i nějaká přednáška s tematikou velmi živé "neživé přírody" :-).
Chce-li kdokoliv k výše naplánovanému jakkoli užitečně přispět je vítán :-). Kontaktujte mě!