Možné zdravotní působení pravého čaje

účinky čaje na lidské zdraví lze posuzovat z mnoha hledisek

(text v přípravě)

1. hledisko historických zkušeností 

2. moderní výzkumy

3. různá kvalifikovaná doporučení (Bukovský)

4. platná legislativa (potraviny, clo aj.)

5. vlastní zkušenosti

(text v přípravě)

pravidelnou konzumací polozeleného čaje předcházíte riziku postižení civilizačními chorobami (ischemická choroba srdeční, ateroskleróza, vysoký krevní tlak, vysoká hladina krevního cukru a cholesterolu, rakovina); využíváte řady benefitů, například protizánětlivých, antivirových a antibakteriálních účinků (sliznice a dutina ústní zažívací trakt a vylučovací orgány), jeho antioxidačního, protialergického a detoxikačního působení; roste vaše životní energie a odolnost, posilujete si zubní sklovinu, imunitu, podporujete uzdravovací procesy a pomaleji stárnete; bojujete proti nadváze (čaj optimalizuje zažívací funkce a podporuje metabolismus tuků, tj. se současným snížením energetického příjmu a realizací přiměřeného cvičení přispívá k trvalému snižování váhy); povzbuzujete celý svůj organizmus, zejména činnost mozku, srdce, ledvin a žaludku (a to velmi šetrně, neagresivním a nenávykovým, extrémně dlouhým působením kofeinu)

(text v přípravě)

Zdravotní tvrzení (a souvislosti)

Působení pravého čaje na zdraví:
kompletní zdravotní účinky čaje, nelze na tomto místě (tj. při prodeji čaje) uvést. Výslovně to zakazuje Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 s účiností od 14. 12. 2012. Prodejce nesmí u doplňků stravy a potravin (kam léčivé rostliny patří) uvést jakákoliv tzv. "zdravotní tvrzení" kromě těch, která schválí přímo Evropská Komise nebo Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Ovšem, jak se píše na oficiálních stránkách SZÚ:
"Jedná se o seznam látek a jejich vztahu ke zdraví, které byly zaslány úřadu EFSA k posouzení, avšak EFSA doposud nevydal odborné stanovisko nebo EK doposud nevydala rozhodnutí. Upozorňujeme, že tento seznam je dočasný. Při použití tvrzení z tohoto seznamu je nutno sledovat vývoj legislativních předpisů v této oblasti." (stav k 11.3.2020)

Proto si musíte další informace o pravém čaji najít jinde:
- na tomto webu (články - O čajích a bylinách NepustilTea.cz),
- v čajové školce (www.CajovaSkolka.cz),
- ve veřejně dostupných zdrojích na internetu,
- v bylinářské literatuře a podobných zdrojích.

Podrobně o zdravotních tvrzeních se dočtete:
na tomto webu zde
-
na webové stránce Sátního zdravotního ústavu - SZÚ

Neschválený (viz výše) "on hold seznam" lze stáhnout (ve formátu .xls):
zde

Možné působení pravého čaje na zdraví (zdravotní tvrzení dle "on hold seznamu", stav k 01.03.2020):


(další část seznamu v přípravě)